%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
>>> Download เอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก <<<

peacomplain

Banner-01
Banner-02
Banner-03
Banner-04

56 ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ft
icon_02
payment_channel

icon_04
icon_05
icon_06